Pretraga

Veličina slova

A- A A+

 

Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH

Jacanje kapaciteta za samostalni zivot osoba sa invaliditetom u bih

 


Promocija knjige priča roditelja mladih osoba sa invaliditetom "Samostalni život je i naša nada".

ROSI promocija price

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ 16. 03. 2017. godine u Hotelu "Tuzla" održao je promociju knjige priča roditelja mladih osoba sa invaliditetom pod nazivom „Samostalni život je i naša nada“.

Promociji je prisustvovalo oko 90 posjetilaca.

O iskustvima života sa invaliditetom svoje djece, ličnim strahovima i pitanjima o budućnosti, ali i o novoj transformaciji i rađanju nepobjedive snage i spremnosti da se lakše nose sa izazovima koje nosi invaliditet, ponosno su nam govorili roditelji mladih osoba sa invaliditetom.

"...Da sam prije znala ovo što sada znam moja Emina bi završila školu. Nažalost, mislila sam da školovani ljudi koji rade u institucijama bolje od mene znaju zakone i propise. Rekli su mi da njoj škola i tako ne treba... Emini teško pada što nije završila školu...", riječi su Senke Hatemić, majke mlade osobe sa invaliditetom. 

Izdavač knjige priča je Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“, a priče su sakupljene i publikovane u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“ koji I.C. „Lotos“ provodi u partnerstvu sa švedskom organizacijom STIL iz Stockholma, a financiran je od strane švedske međunarodne razvojne agencije Sida posredstvom švedske organizacije osoba sa invaliditetom za međunarodnu saradnju MyRight. 

Vjerujemo da će ova publikacija priča poslužiti mnogim roditeljima i porodicama osoba sa invaliditetom, kao ohrabrenje i motivacija da nastave da se zalažu za prava svoje djece na samostalan život i puno učešće u društvu.

Takođe, namjera je da posluži i široj zajednici kako bi se upoznala sa problemima porodica osoba sa invaliditetom koje ostaju na marginama društvene pažnje.

Promocija price ROSI TZ slika 1

Promocija price ROSI TZ slika 2

Promocija price ROSI TZ slika 3

Promocija price ROSI TZ slika 4

Promocija price ROSI TZ slika 5

Promocija price ROSI TZ slika 6

STIL   sida   myright


VII. Peer support sesija za mlade osobe sa invaliditetom i VI. trening za članove njihovih porodica

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH“ kojeg finansiraju švedska međunarodna razvojna agencija Sida posredstvom švedske organizacije osoba sa invaliditetom za međunarodnu saradnju MyRight i partnerske organizacije STIL - Centar za samostalni život iz Stockholma, 10. 03. 2017. godine u prostorijama Dramar Centra u Tuzli je održana sedma po redu Peer support sesija za mlade osobe sa invaliditetom i šesti Trening za njihove roditelje i članove porodica.
Tema Peer support sesije za mlade osobe sa invaliditetom je bila: „Asertivnost“. Sesiji je prisustvovalo 14 učesnika, a peer support liderice su bile Dr. sc. Zumreta Galijašević i Amna Alispahić. Učesnici su imali vježbe asertivnog ponašanja te simulaciju konferencije: „Položaj mladih osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu“. Mlade osobe sa invaliditetom su imale priliku da vježbaju svoja stečena znanja o zagovaranju kroz različite uloge, kao što su: predstavnici ministarstava, udruženja osoba sa invaliditetom, medija itd.

MOSI 7 modul slika 1

MOSI 7 modul slika 2

Tema treninga za roditelje i članove porodica je bila: "Komunikacija" . U uvodnom dijelu se razgovaralo o načinima komuniciranja te neophodnosti slušanja, naročito u komunikaciji sa djecom i mladima. Kroz praktične vježbe i igranje uloga učesnici su učili vještine nenasilne komunikacije.
Tokom jedne od vježbi učesnici su sa trenericama zasadili lukovice kao podsjetnik na ovaj trening i njegovanje odnosa sa ljudima kroz komunikaciju.
Treningu za roditelje i članove porodica mladih osoba sa invaliditetom je prisustvovalo 12 učesnika, a predavači su bile Sandra Marković i Amira Salković

ROSI 6 trening slika 1

ROSI 6 trening slika 2

pripremila: Adisa Kišić


VI. Peer support sesija za mlade osobe sa invaliditetom i V. trening za članove njihovih porodica

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH“ kojeg finansiraju švedska međunarodna razvojna agencija Sida posredstvom švedske organizacije osoba sa invaliditetom za međunarodnu saradnju MyRight i partnerske organizacije STIL - Centar za samostalni život iz Stockholma, 09.12.2016. godine u prostorijama Dramar Centra u Tuzli je održana šesta po redu Peer support sesija za mlade osobe sa invaliditetom i peti Trening za njihove roditelje i članove porodica.

6 trening MOSI ROSI slika 1

Peer support sesiji za mlade osobe sa invaliditetom je prisustvovalo 14 učesnika, a peer support liderice su bile Zumreta Galijašević i Amna Alispahić.

Tema Sesije je bila: „Izrada i pisanje projektnog prijedloga“.

6 trening MOSI ROSI slika 2

Treningu za roditelje i članove porodica mladih osoba sa invaliditetom je prisustvovalo 11 učesnika, a predavači su bile Sandra Marković i Amira Salković. Tema Treninga je bila: „Personalni razvoj“.

Cilj Treninga je bilo upoznati učesnike sa načinima i tehnikama suočavanja sa stresom i zadovoljavanjem svojih potreba.

6 trening MOSI ROSI slika 3


Peti po redu trening za mlade osobe s invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica. 

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalni život u BiH“ kojeg finansiraju švedska međunarodna razvojna agencija Sida posredstvom švedske organizacije osoba sa invaliditetom za međunarodnu saradnju MyRight i partnerske organizacije STIL - Centar za samostalni život iz Stockholma, u prostorijama Dramar Centra u Tuzli, 07. 10. 2016. godine, Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla je realizovao peti po redu Trening za mlade osobe sa invaliditetom, kao i Trening za njihove roditelje i članove porodica.

5 trening MOSI 07 10 2016 slika 1

5 trening MOSI 07 10 2016 slika 2

Treningu za mlade osobe sa invaliditetom je prisustvovalo 15 učesnika a predavači su bili Amna Alispahić i Zumreta Galijašević. Učesnici su u lijepoj atmosferi imali priliku da analiziraju svoje stavove o samostalnom životu, kao i da diskutuju o primjerima iz prakse u radu u grupama. Mladi su takođe prezentovali svoje utiske i iskustva sa Studijskih putovanja Mostaru i Crnoj Gori.

5 trening MOSI 07 10 2016 slika 3

Treningu za roditelje i članove porodica je prisustvovalo 11 učesnika a predavači su bili Sandra Marković i Amira Salković. U pozitivnom raspoloženju, roditelji su razmjenjivali utiske o vidnim rezultatima koje svakodnevno otkrivaju na sebi u smislu većeg povjerenja i manjeg straha kada je u pitanju invaliditet njihove djece. U radu u grupama se razgovaralo o uzrocima nesamostalnosti  te su urađene analize različitih problema.

5 trening ROSI 07 10 2016 slika 1

5 trening ROSI 07 10 2016 slika 2


Studijska posjeta mladih osoba sa invaliditetom i njihovih roditelja/članova porodica organizacijama u Mostaru 28. - 30. 06. 2016

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“, mješovita grupa koju su činili četiri mlade osobe sa invaliditetom i tri roditelja/članova porodica, bili su u studijskoj posjeti Mostaru u periodu od 28. 06. do 30. 06. 2016. godine. Posjetili su udruženja osoba sa invaliditetom: Udruženje mladih „Ružičnjak- Los Rosales“, Udruženje roditelja i prijatelja osoba sa posebnim potrebama „Sunce“, kao i Udruženje roditelja i djece s posebnim potrebama „Vedri osmijeh“. Susrete su iskoristili kako bi razmijenili iskustva iz oblasti aktivizma osoba sa invaliditetom i njihovih roditelja/članova porodica. Zahvaljujemo našim dobrim domaćinima iz Mostara na gostoprimstvu.

MOSI Mostar slika 1

MOSI Mostar slika 2

MOSI Mostar slika 3

MOSI Mostar slika 4


Projekt "Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH

Predstavnice I.C.“Lotos“ grupe mladih osoba sa invaliditetom Adna Memić i Amela Goletić, sudjelovale su na Konferenciji „Borba protiv diskriminacije: Imamo li efikasne mehanizme“. Konferencija je organizirana u okviru projekta „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“, kojeg implementira Mediacentar Sarajevo u partnerstvu sa tri organizacije: Centrom za društvena istraživanja AnalitikaPrava za sve Vaša prava BiH.

Drugoj po redu, međusektorskoj, godišnjoj Konferenciji, organizovanoj s ciljem doprinosa razumijevanju ključnih koncepata i aktivnosti, kao i izazova u uspostavljanju efikasnog sistema zaštite od diskriminacije u BiH, prisustvovali su predstavnici BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Institucije ombudsmena, nevladinog sektora i akademske zajednice. Svojim sudjelovanjem na Konferenciji, mlade osobe sa invaliditetom, putem svojih zastupnika Adne Memić i Amele Goletić, dale su aktivni doprinos izradi Izvještaja o stanju diskriminacije u BiH koji će sadržavati i preporuke sa održane konferencije, te koji će Centar za društvena istraživanja Analitika finalizirati u narednom mjesecu.


Četvrti po redu “Peer support” (podrška među jednakim) sesija za mlade osobe s invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica. 

U sklopu projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“ kojeg finansiraju švedska međunarodna razvojna agencija Sida posredstvom švedske organizacije osoba sa invaliditetom za međunarodnu saradnju MyRight i partnerske organizacije STIL - Centar za samostalni život iz Stockholma, 20. maja 2016. godine u Domu penzionera u Tuzli održani su četvrti po redu “Peer support” (podrška među jednakim) sesija za mlade osobe s invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica. Četvrtoj „Peer support“ sesiji za mlade osobe sa invaliditetom je prisustvovalo 15 učesnika a „Peer support“ lideri su bile Zumreta Galijašević i Amna Alispahić. Tema Sesije je bila: „Vještina pismenog izražavanja i pismenog komuniciranja“.

Četvrtom treningu za roditelje i članove porodica je prisustvovalo 15 učesnika a predavači su bili Amira Salković i Sandra Marković.

MOSI Modul 4 slika 1

MOSI Modul 4 slika 2

ROSI Modul 4 slika 1

ROSI Modul 4 slika 2


Treća po redu “Peer support” (podrška među jednakim) sesija za mlade osobe s invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica. 

U sklopu projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“ kojeg finansiraju švedska međunarodna razvojna agencija Sida posredstvom švedske organizacije osoba sa invaliditetom za međunarodnu saradnju MyRight i partnerske organizacije STIL - Centar za samostalni život iz Stockholma, 29. aprila u Domu penzionera u Tuzli održani su treći po redu “Peer support” (podrška među jednakim) sesija za mlade osobe s invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica. 

Trećoj „Peer support“ sesiji za mlade osobe sa invaliditetom je prisustvovalo 14 učesnika a „Peer support“ lideri su bile Zumreta Galijašević i Amna Alispahić. Tema Sesije je bila: „Vještina usmenog komuniciranja“. Učesnici su sudjelovali u interaktivnim aktivnostima kao što su igre uloga, demonstracije vještina i edukativne igre. 

MOSI modul 3 slika 2

Trećem treningu za roditelje i članove porodica je prisustvovalo 10 učesnika a predavači su bili Amira Salković i Sandra Marković. Tema Treninga je bila: „Povećanje kompetencija roditelja/članova porodica mladih osoba sa invaliditetom o pravima i mogućnostima mladih osoba sa invaliditetom za samostalni život u Tuzlanskom kantonu“. Jedna od glavnih tema o kojoj se razgovaralo je bila UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, uz određene vježbe koje su imale za cilj podstaknuti roditelje na razmišljanje i pružanje podrške svojoj djeci u ličnoj odgovornosti u borbi za svoja prava. Takođe su se vodile vježbe ličnog osvještavanja problema, te važnosti pružanja podrške i ohrabrivanja svoje djece, mladih osoba sa invaliditetom na samostalnost.

MOSI modul 3 slika 1

Budući da je, između dvije prethodne sesije, grupa mladih bila u trodnevnoj studijskoj posjeti organizacijama osoba sa invaliditetom u Sarajevu, pored redovne teme, od te grupe mladih, organizovana je i održana prezentacija izvještaja sa studijske posjete u kojoj su posjetili organizacije i preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, a to su: Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Uspon d.o.o., Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo, SUMERO - Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH, MyRight - Empowers people with disabilities ured u BiH, TMP - Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica - d.o.o. Sarajevo, "Oaza" - Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo.

MOSI modul 3 slika 3


Studijska posjeta mladih osoba sa invaliditetom organizacijama u Sarajevu

U sklopu projekta "Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH", grupa mladih aktivista i učesnika u projektu sa područja Tuzlanskog kantona, u periodu od 18. do 20. aprila 2016. godine posjetili su organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Cilj ove posjete je da se mlade osobe sa invaliditetom upoznaju sa planom i programom različitih organizacija osoba sa invaliditetom i preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom i da istraže različite mogućnosti koje oni nude kako bi osobama sa invaliditetom pružili priliku za samostalni život i ravnopravno učešće u društvu.

USPON 0234

Organizacije i preduzeća koja su posjećena:

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Uspon d.o.o.,

Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo,

SUMERO - Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH,

MyRight - Empowers people with disabilities ured u BiH,

TMP - Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica - d.o.o. Sarajevo,

"Oaza" - Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo.

USGKS 0259

SUMERO 0215

MyRight 0237

TMP 0256

Oaza 0330

Nakon ugodnog druženja sa kolegama iz ovih udruženja i preduzeća mlade osobe sa invaliditetom su zaključili da trebaju biti #PonosniNaSebe i da jedino upornošću i individualnim zalaganjem samih osoba sa invaliditetom uz adekvatnu podršku okoline i društva zajedno možemo graditi bolju budućnost kako samih osoba sa invaliditetom tako i drugih građana i građanki BiH.


Druga po redu “Peer support” (podrška među jednakim) sesija za mlade osobe s invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica. 

U sklopu projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“ kojeg finansiraju švedska međunarodna razvojna agencija Sida posredstvom švedske organizacije osoba sa invaliditetom za međunarodnu saradnju MyRight i partnerske organizacije STIL- Centar za samostalni život iz Stockholma, 03. marta u Domu penzionera u Tuzli održani su drugi po redu “Peer support” (podrška među jednakim) sesija za mlade osobe s invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica.

2 Modul MOSI Slika 1

Projekat ima za cilj povećati nivo samostalnosti mladih osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu, tokom perioda od 3 godine, a u odnosu na istraživanje koje je sproveo I. C. „Lotos“ putem tima autoriziranih istraživača, po metodi vođenja struktuiranih intervjua na uzorku od 40 mladih osoba sa invaliditetom i 40 članova njihovih porodica u Tuzlanskom kantonu. Istraživanje je odgovorilo na temeljno pitanje, tj. utvrdilo ključne faktore koji utiču  na mogućnosti mladih osoba sa invaliditetom da žive samostalnim životom. 

2 Modul MOSI Slika 2

2 Modul MOSI Slika 3

Sesiji za mlade osobe sa invaliditetom pod nazivom „Sticanje samopouzdanja i kompetencija, mentoring program i program međusobne potpore“ je prisustvovalo 13 učesnika, mladih osoba sa invaliditetom a „Peer support“ lideri su bili Amna Alispahić i Zumreta Galijašević.

Sesija je posvećena  usvajanju vještine samopredstavljanja. Učesnici su se upoznali sa  tehnikama i taktikama samopredstavljanja kao i na što treba da obrate pažnju u zavisnosti koji je cilj samopredstavljanja. Učesnici su aktivno učestvovali u interaktivnim aktivnostima poput igre uloga, prezentacija rezultata vježbi i međusobnoj diskusiji.

2 Modul ROSI Slika 1

Treningu za roditelje i članove porodica pod nazivom „Jačanje funkcije porodice i odgovornog roditeljstva“ je prisustvovalo 13 učesnika a predavači su bili Sandra Marković i Amira Salković. Roditelji i članovi porodica su aktivno učestvovali u treningu, međusobno razmjenjivali iskustva o pozitivnim promjenama koje su primijetili na svojoj djeci od prošli put, iznoseći primjere.

Vodile su se edukativne vježbe, kroz koje su roditelji i članovi porodica osoba sa invaliditetom, iznoseći svoje osobine koje smatraju da su im najjače strane, obrađivali teme poput: razvojni put porodice, slika porodice, uloga roditelja u podršci.

2 Modul ROSI Slika 2


Prva po redu “Peer support” (podrška među jednakim) sesija za mlade osobe s invaliditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica. 

22. 12. 2015. godine u Domu penzionera u Tuzli su održani treninzi za mlade osobe sa invaliditetom i za njihove roditelje i članove porodica. Treninzima je prisustvovalo 15 mladih osoba sa invaliditetom i 15 roditelja i članova porodica osoba sa invaliditetom. Treninzi su realizovani u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH” Informativnog centra „Lotos“ Tuzla kojeg finansiraju Švedska međunarodna razvojna agencija Sida posredstvom Švedske organizacije osoba sa invaliditetom za međunarodnu saradnju MyRight i partnerske organizacije STIL- Centar za samostalni život iz Stockholma.

Prvi trening mladi roditelji slika 1

Prvi trening mladi roditelji slika 2

Projekat ima za cilj povećati nivo samostalnosti mladih osoba sa invaliditetom na području TK, tokom perioda od 3 godine, a u odnosu na istraživanje koje je proveo Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” iz Tuzle putem tima autoriziranih istraživača po metodi vođenja intervjua na uzorku od 40 mladih osoba sa invaliditetom i 40 članova njihovih porodica u TK. Istraživanje je utvrdilo ključne faktore za samostalan život mladih osoba sa invaliditetom. Na temelju rezultata istraživanja I.C. „Lotos“ je razradio program rada sa grupom od 15 mladih osoba sa invaliditetom iz TK i 15 članova njihovih porodica na izgradnji vlastitih, individualnih i grupnih kapaciteta kako bi povećali nivo samostalnosti i u većoj mjeri ostvarili prava koja su im zagarantovana UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

Prvi trening mladi roditelji slika 3

Prvi trening mladi roditelji slika 4

Predavači prvog Treninga za roditelje i članove porodica pod nazivom „Povećanje kompetencija roditelja/članova porodica mladih osoba sa invaliditetom o pravima i mogućnostima mladih osoba sa invaliditetom za samostalni život u TK“ su bile dipl. socijalni radnik Sandra Marković i prof. razredne nastave Amira Salković. Predavači prvog Treninga za mlade osobe sa invaliditetom pod nazivom „Sticanje samopouzdanja i kompetencija, mentoring program i program međusobne potpore“ su bile dipl. prof. komparativne književnosti i članica Udruženja slijepih i slabovidih Kantona Sarajevo Amna Alispahić i mr. ekonomije Zumreta Galijašević.

Prvi trening mladi roditelji slika 5

Više fotografija sa pomenutih događaja možete pronaći na našoj Facebook stranici. 


ZAKLJUČCI I PREPORUKE sa OKRUGLOG STOLA

Prezentacija rezultata istraživanja

„Put ka samostalnosti - Istraživanje o stavovima mladih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica o pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom u Tuzlanskom kantonu“(oktobar, 2015)

Preduvjeti za samostalan život osoba sa invaliditetom – uloga društva

Okrugli stol „Preduvjeti za samostalan život osoba sa invaliditetom“ održan 26. novembra 2015 u Tuzli okupio je 38 sudionika, predstavnika ključnih organizacija i institucija u oblasti zaštite prava osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu, odnosno interesnih grupa i to:

¨ Organizacije osoba sa invaliditetom;

¨ Predstavnike izvršne vlasti TK: Ministarstvo socijalne politike i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;

¨ Obrazovno/akademsku zajednicu putem predstavnika Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Tuzla, te Pedagoškog zavoda Tuzla;

¨ Relevantnih javnih ustanova: JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla i Centar za socijalni rad Tuzla;

¨ Nevladin sektor putem NVOs.

Okrugli sto Izvještaj istraživanje 2015

Nakon prezentacije rezultata istraživanja „Put ka samostalnosti - Istraživanje o stavovima mladih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica o pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom u Tuzlanskom kantonu“ (oktobar, 2015), koju je izvršio tim istraživača, sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli, doc.dr.sci. Vesna Bratovčić i dr.sci. Senad Mehmedinović, razvila se konstruktivna diskusija, iz koje su proizašli Opći zaključci, kao i zaključci u okviru zadanih područja.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje.


NAJAVA DOGAĐAJA

Okrugli sto

Prezentacija rezultata istraživanja

„Put ka samostalnosti - Istraživanje o stavovima mladih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica o pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom u Tuzlanskom kantonu“(oktobar, 2015)

Preduvjeti za samostalan život osoba sa invaliditetom – uloga društva

četvrtak, 26. novembra 2015, u 11:00,  Kristalna dvorana Hotel Tuzla

Okrugli sto će okupiti sve interesne grupe, počev od izvršne vlasti, institucija i organizacija u oblasti zbrinjavanja, obrazovanja i zapošljavanja, organizacije osoba sa invaliditetom, medije, kao i predstavnike akademske zajednice u datoj oblasti, kako bi putem diskusije koja će se temeljiti na rezultatima Istraživanja postigli slijedeće ciljeve:

- Odrediti ulogu i odgovornost svake od prisutnih interesnih grupa u podizanju svijesti o stvarnim potencijalima osoba sa invaliditetom, kao ravnopravnim članovima zajednice sa jednakim mogućnostima;

- Definirati šta svaka od interesnih grupa treba konkretno učiniti kako bi se osigurao veći stepen uključenosti osoba sa invaliditetom u društvo, u odnosu na trenutno stanje;

- Utvrditi perspektivu uvođenja koncepta Samostalnog života osoba sa invaliditetom u našoj zajednici, te koja su to unutarnja ograničenja, neovisna od eksternih faktora, koja se mogu otkloniti u realnom vremenskom periodu. 


U našoj Download sekciji u rubrici Prava osoba sa invaliditetom možete preuzeti Izvještaj o istraživanju o stavovima mladih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica o pravima i mogućnostima osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu.

naslovna 


IZVJEŠTAJ FREEDOM DRIVE 2015

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH“ u periodu od 28.09. do 02.10. 2015. godine, delegacija Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle, po treći put je imala čast i zadovoljstvo da prisustvuje međunarodnoj manifestaciji pod nazivom „Freedom Drive“, koji je ove godine održan u Briselu u organizaciji ENIL-a, (Evropska mreža za nezavisni život).

 Delegaciju I.C. „Lotosa“ na ovoj manifestaciji su sačinjavali Suvad Zahirović, Anes Ćehović, Zumreta Galijašević, Jasmina Đukić i Jasminko Bijelić. 

Freedom drive 1

Ova manifestacija se sastojala iz nekoliko događaja koji su se odigrali u periodu od 29.09 do 01.10.2015. godine.

Prvi dan je održana Generalna skupština ENIL-a na kojoj su članovi sa područja čitave Evrope raspravljali i glasali o izmjenama Statuta te novim članovima odbora. To je također bila i prilika da se sretnemo i sa našim partnerima iz STIL-a Švedska kao i sa drugim predstavnicima pokreta osoba sa invaliditetom iz drugih zemalja kao što su Kapka Panajotova, ENIL Bugarska, Peter Lambreghts, ENIL Belgija, Tove Linnea Brandvik, ULOBA Norveška, Jamie Bolling ENIL, kao i sa mnogim drugima.

Freedom drive 3

Freedom drive 4

Drugi dan manifestacije „Freedom Drive“ predstavnici I.C. „Lotos“-a su učestvovali u zajedničkom maršu osoba sa invaliditetom ulicama Brisela, te su uzvikivanjem i nošenjem parola te zajedničkim dolaskom pred zgradu Institucija Evropske Unije izrazili svoje nezadovoljstvo u pogledu dosadašnje cjelokupne situacije u oblasti invalidnosti na prostoru čitave Evrope sa posebnim naglaskom na nezavisni život osoba sa invaliditetom.

Treći dan ove manifestacije je bio posvećen panel radionicama na kojima su svoje učešće uzeli i predstavnici I.C. „Lotos“-a.

Freedom drive 5

Freedom drive 6

Također ova prilika je iskorištena i da se prvog dana boravka uzvrati posjeta organizaciji „Radar“ iz Holandije te je ovom prilikom posjećen njihov dnevni centar i još nekoliko lokacija koje oni koriste i gdje su nam predstavili načine koje oni koriste u svom radu sa osobama sa intelektualnim poteškoćama. 

Slike sa pomenutog događaja se nalaze u arhivi udruženja i iste mogu biti korištene za izradu izvještaja.

Video prilog sa Freedom Drive-a možete pogledati na slijedećem linku:

http://www.stil.se/nyheter/hundratals-deltog-i-freedom-drive

Izvještaj sačinio

Jasminko Bijelić


NAJAVA SUDJELOVANJA I.C. “Lotos” na FREEDOM DRIVE, BRISEL 2015

U periodu od 29.09. do 02.10. 2015. godine, predstavnici I.C. „Lotos“-a će po treći puta za redom sudjelovati u međunarodnoj zagovaračkoj akciji Europskog pokreta za samostalni život (ENIL), pod nazivom Freedom Drive (Vožnja za slobodu), koji se ove godine održava u europskoj prijestolnici Briselu.

Freedom Drive se tradicionalno održava svake druge godine, okuplja organizacije osoba sa invaliditetom iz gotovo svih europskih zemalja, a svrha Vožnje je zajednička borba za prava osoba sa invaliditetom koja su zagarantirana UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

freedom drive road


STUDIJSKA POSJETA CENTRU ZA NEZAVISNI ŽIVOT STIL, ŠTOKHOLM, ŠVEDSKA  

Objavljeno 27.05.2015

Delegacija Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, u periodu od 23. do 26. maja ove godine boravila je u radnoj posjeti Centru za nezavisni život STIL iz Štokholma, Švedska.

Posjeta se odvijala u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH“, koji ove dvije partnerske organizacije zajednički realizuju.

Ovaj projekat finansijski podržava Sida, Švedska razvojna agencija posredstvom MyRight – Empowers people with disabilities, Švedske organizacije osoba s invaliditetom za međunarodnu saradnju.

Posjeta centar za nezavisni zivot STIL 2015 slika 1

Posjeta centar za nezavisni zivot STIL 2015 slika 2

Pored STIL-a i IC „Lotos“-a radnim sastancima su prisustvovali i predstavnici Društva za teoriju i kulturu hendikepa iz Slovenije, Centra za nezavisni život iz Nepala (Independent Living Center for PWDs, Kathmandu, Nepal) te Norveške (Uloba, Independent Living Norge).

Na sastancima se razgovaralo o potrebi i mogućnostima brzog odgovora i reakcije u slučaju elementarnih nepogoda kao i strategijama djelovanja nakon istih te o zajedničkom međunarodnom djelovanju na promociji nezavisnog života osoba sa invaliditetom. 

Posjeta centar za nezavisni zivot STIL 2015 slika 3

Posjeta centar za nezavisni zivot STIL 2015 slika 4

Zaključeno je da se treba potencirati na izgradnji pristupačnog društva i okoline u područjima koja su pogođena katastrofama i koja budu predmet rekonstrukcije ili ponovne izgradnje.

Posjeta centar za nezavisni zivot STIL 2015 slika 5

Posjeta centar za nezavisni zivot STIL 2015 slika 6

Pretplata na Inicijativa časopis

Kalendar događaja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

youtube i.c. lotosI.C. "Lotos" Youtube kanal

 

fb

I.C. "Lotos" Facebook

Brojač posjeta

Danas: 104

Juče: 164

Ove sedmice: 1172

Ovog mjeseca: 4014

Ukupno: 681675

Naša misija

Misija naše organizacije je svojim djelovanjem uticati na stvaranje demokratskog civilnog društva u Bosni i Hercegovini u kojem će pitanja invalidnosti biti razmatrana kao pitanja ljudskih prava a osobe sa invaliditetom se neće suočavati sa barijerama prilikom obrazovanja, zapošljavanja, ostvarivanja zdravstvenog i socijalnog osiguranja, informisanja, kretanja u unutarnjim i vanjskim prostorima i korištenja potrebnih servisa podrške u ostvarivanju prava koja im kao ljudskim bićima pripadaju.

Donatori i Partneri

treshold logo

myright

microsoft logo

STIL

SIDA

 

 

Pretraga